Measures COVID-19

Dear client,

We would like to inform you about the severe measures taken against the virus COVID-19.
Vandersterre lives up to the instructions given by the government and takes extra measures when necessary. It is in the interest of our country that we guarantee the food chain for our customers internationally and nationally.

We are in close contact with our suppliers and do not expect any problems based on the current information. We will do our best to keep up the provision of food and we will constantly strive to deliver your orders on time.

We will carry out the following measures up to and including the 6th of April 2020:

We strive for continuing our present service level as usual.

If you have any questions, please get into touch with your usual contact; he or she will be able to answer your questions as completely as possible.

We hope to have informed you adequately.

Yours faithfully,

The Vandersterre managing board

Maatregelingen COVID-19

Beste relatie,

Wij willen u graag informeren over de verregaande maatregelen in de strijd tegen het virus COVID-19. Vandersterre volgt de laatste instructies gegeven vanuit de overheid op en onderneemt additionele maatregelen waar nodig. Het is ons aller belang dat wij de voedselketen garanderen voor onze afnemers zowel nationaal als internationaal.

Het is noodzakelijk dat wij gezamenlijk zorg dragen voor de uitvoering van onze activiteiten. Op dit moment voorzien wij geen problemen binnen onze operaties en kunnen wij uw bestellingen uitleveren. Wij zullen er alles aan doen om de voedselvoorziening in stand te houden en uw bestellingen op tijd te leveren.

Wij hanteren de volgende maatregelen welke in ieder geval gelden t/m 6 april 2020:

Wij streven er naar om ons huidige service niveau voort te zetten, zoals u dat van ons gewend bent.

Indien u vragen heeft neemt u dan contact op met uw contactpersoon; hij of zij zal uw vragen zo goed mogelijk weten te beantwoorden.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

De Directie
Vandersterre

Follow us on social media!